Motorrijbewijs

  • Snel je motorrijbewijs halen, wij bieden voor jou de spoed opleiding.
  • Trucktrainingen speciaal op jou afgestemd.

Snel en goedkoop je motorrijbewijs bij VTT-rijopleidingen.

        

Instructeur volgt de rijlessen met de motor, indien nodig met de auto.

Wij lessen met nieuwe motoren; Kawasaki Z 650 en een KTM duke 125, super lichte motoren gemakkelijk te besturen voor iedereen.

Onze lespakketten:

Hieronder hebben we alvast een lespakket voor je samengesteld om je rijopleiding mee te beginnen.

 Kosten en aanmelden Rijbewijs Motor:

START PAKKET MOTOR

√  15 uur rijles.

√  AVB examen:      ( inclusief leges CBR ).

√  AVD examen:      ( inclusief leges CBR ).

√  Motor kleding mag je gratis gebruiken tijdens de lessen.

√  van € 1222,75 voor :           

                                  € 1095,- 

lessen in het weekend mogelijk.

                                        

√ Termijn betaling mogelijk.

Aanmelden-button

Tarieven

Medisch

Gezondheisverklaring (voor Verklaring van geschiktheid) € 41,50
Portikosten aangetekend versturen Eigen verklaring € 11,-

Theorie-examen

Motor (A), personenauto (B) en bromfiets/brommobiel (AM) € 37,00
Toeslag theorie-examen engels € 5,50
Toeslag avond/weekendtarief € 5,00

Theorieboek

Theorieboek en online oefenexamens € 45,-

Praktijkexamen

Motor AVB  € 142,-

Motor AVD  € 252,-

Rijles

Losse rijlessen van 1 uur motor € 55,25.

Tarieven per 01-05-2022

Motor theorie examen

Tijdens het theorie examen word je kennis van de verkeersregels getoetst.
Voor het motor theorie examen moet je minimaal 17 jaar zijn.
Ook als je al een autorijbewijs hebt, dien je het motor theorie examen te doen.

Motorrijexamen deel 1 AVB  Voertuigbeheersing

Dit zijn de bijzondere verrichtingen. Het examen wordt afgenomen bij het CBR. Voor deel 1 AVB moet je 12 bijzondere verrichtingen beheersen, deze zijn onderverdeeld in 4 clusters. Tijdens het examen voer je 7 van deze oefeningen uit. Om het examen te behalen, sluit je er minimaal 5 met een voldoende af.

Motorrijexamen deel 2 AVD  Verkeersdeelname

Dit is het praktijkexamen, waarin je daadwerkelijk met de motorfiets aan het verkeer deelneemt. Het examen wordt in Enschede en Almelo afgenomen. Je wordt beoordeeld op onder andere kijktechniek, juiste plaats op de weg, bochttechniek, verkeersinzicht en risico inschatting.

Nieuwe situatie motorrijbewijs (geldt sinds 19/1/2013)

  • Op 17 jarige leeftijd kun je beginnen met motorrijlessen
  • Vanaf 18 jaar motorrijexamen voor categorie (A1).
  • Vanaf 20 jaar opnieuw motorrijexamen doen voor categorie (A2), of vanaf 20 jaar beginnen op de categorie A2.
  • Vanaf 22 jaar examen doen voor onbeperkte categorie (A)
  • Bent u 24 jaar of ouder, dan kunt u direct motorrijexamen doen voor onbeperkte catergorie(A) motor

Motorrijbewijs A1

Voertuig: motorrijwiel, max. 11 kW, max. 125cc, max. 0.1 kW per kilo ledig gewicht of, gemotoriseerde driewieler van max. 15 kW.
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Examen: theorie- en praktijkexamen

Motorrijbewijs A2

Voertuig: motorrijwiel, max. 35 kW, max. 0.2 kW / kg ledig gewicht.
Leeftijd: vanaf 20 jaar
Examen: zonder in bezit te zijn van rijbewijs A1 moet je het theorie- en praktijkexamen doen. Als je wel in bezit bent van categorie A1 doe je alleen het praktijkexamen.

Motorrijbewijs A (onbeperkt)

Voertuig: motorrijwiel onbeperkt vermogen, of gemotoriseerde driewieler meer dan 15 kW
Leeftijd: vanaf 22 jaar, wanneer 2 jaar in bezit van rijbewijs A2 en vanaf 24 jaar bij rechtstreekse verkrijging.
Examen: zonder in bezit te zijn van rijbewijs A2 moet je het theorie- en praktijkexamen doen. Als je wel in bezit bent van categorie A2 doe je alleen het praktijkexamen.

Leeftijd voor examen op zware motor verlaagd naar 21 jaar.

De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is verlaagd van 24 naar 21 jaar. Als je het A-rijbewijs haalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte motor (A1) en een middelzware motor (A2).

De code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je voor die tijd 24 wordt. Als je voor het behalen van je A-rijbewijs het A2-rijbewijs al hebt, vervalt code 80 op het moment dat je het A2-rijbewijs twee jaar bezit.

Als de code vervalt, mag je ook op een zware motor (A) rijden. Je hoeft daarvoor geen extra examen meer te doen, maar als je nog geen 24 bent, moet je wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente. Doe je dat niet, dan vervalt de code 80 pas als je 24 bent.

De verlaging van de leeftijd voor het A-examen is een uitvloeisel van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Die geeft aan dat je vanaf je 21e jaar op een driewielig motorrijtuig met een vermogen vanaf 15 kW mag rijden.
– Daarvoor heb je rijbewijs A nodig.
– Hiervoor moet je twee praktijkexamens doen, namelijk het motorexamen voertuigbeheersing (AVB) en het motorexamen verkeersdeelneming (AVD).
– Beide praktijkexamens leg je af op een tweewielige motor, er komt dus geen examen voor driewielige motorrijtuigen.
– Voor het praktijkexamen AVB moet je geslaagd zijn voor het motortheorie-examen of in bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
– Voor het praktijkexamen AVD moet je eerst geslaagd zijn voor het motortheorie-examen.
– Alleen als je al een rijbewijs voor de lichte motor (A1) of de middelzware motor (A2) hebt, hoef je geen theorie-examen meer te doen.

Het CBR past momenteel de ICT-systemen aan op de wetgeving die in Nederland per 12 juli 2017 versneld is doorgevoerd op aandringen van de Europese Commissie. Dit moet het mogelijk maken dat je met ingang van eind november vanaf je 21e jaar een motorexamen voor de zware categorie (A) kunt reserveren. De definitieve invoeringsdatum volgt nog.

Voorbeelden
Ter verduidelijking, hierbij twee voorbeelden van het halen van het A-rijbewijs als je al in het bezit bent van het A2-rijbewijs.

1. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Je haalt vervolgens op je 21e het A-rijbewijs (zware categorie). Je krijgt dan code 80 op je rijbewijs vermeld. Op het moment dat je in dit geval twee jaar het A2-rijbewijs bezit, dus op je 22e, vervalt code 80. Je moet dan wel een nieuw rijbewijspasje aanvragen bij de gemeente.

2. Je haalt op je 20e het A2-rijbewijs (middelzware categorie). Als je het A2-rijbewijs twee jaar bezit, haal je het A-rijbewijs (zware categorie) via het getrapte traject. Je krijgt dan geen code 80 op je rijbewijs vermeld.

Meer informatie over het Motorrijbewijs?

Neem voor meer informatie over onze motorrijexamens contact met ons op.