Aanpassing rijopleiding en -examen noodzakelijk.

29
dec
2019
Geplaatst door: Arnold  /   Categorie: Geen categorie / Wet & regelgeving

De rijopleiding, het examen en het ervaringstraject moeten op de schop. Dit gaat gebeuren omdat beginnende bestuurders te vaak verantwoordelijk zijn voor verkeersongevallen. Maatregelen zijn noodzakelijk, schrijft minister Van Nieuwenhuizen van IenW in een brief aan de Tweede Kamer. 

Lesbord, VerkeersPro

In de rijopleiding en tijdens het examen moet meer aandacht komen voor gevaarpredictie en risicogedrag. Leerlingen moeten bovendien meer worden begeleid en geleidelijk rijervaring opdoen. Ook komen er meer examenmomenten. Concreet zijn de maatregelen nog niet, eerst wordt nagegaan wat de effecten van deze aanpassingen zijn en hoe deze in de praktijk vorm moeten krijgen.

De reden voor de aangekondigde veranderingen ligt in het feit dat het aantal verkeersdoden onder auto-inzittenden in de categorie 18- t/m 24- jarigen relatief hoog is: in 2018 vielen 45 verkeersdoden in deze categorie. Dat blijkt uit de Monitor Verkeersveiligheid 2019. Ook werden vorig jaar 91 verkeersdoden geregistreerd bij ongevallen waarbij een 18- t/m 24-jarige autobestuurder betrokken was.

Niet voldoende

De huidige beleidsmaatregelen, in de vorm van 2toDrive en de beginnersregeling met strafpunten, zijn niet voldoende om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze groep vraagt extra beleidsinzet. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schrijft dit in een verzamelbrief over verkeersveiligheid aan de Kamer. Op woensdag 18 december zou er een algemeen overleg over de verkeersveiligheid plaatsvinden, het overleg is uitgesteld tot nader order.

Onderzoek naar nieuwe maatregelen

Ter voorbereiding op een nieuwe aanpak van de beginnende bestuurder is een (internationaal) literatuuronderzoek uitgevoerd en hebben gesprekken met de SWOV plaatsgevonden. Uit dat onderzoek is een overzicht gekomen van de problematiek en de maatregelen voor jonge, beginnende bestuurders.

Daarna is samen met TeamAlert een onderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoek is de doelgroep ondervraagd, net als enkele stakeholders. Het onderzoek richtte zich op het draagvlak voor maatregelen, mogelijke barrières en ideeën over hoe nieuwe maatregelen het beste uitgevoerd kunnen worden.

Gevaarpredictie en risicogedrag

Er zou met name draagvlak zijn voor aanpassing van de rijopleiding en voor extra maatregelen ná het behalen van het rijbewijs. Die maatregelen richten zich vooral op de harde kern van overtreders. Meer specifiek blijkt er veel draagvlak te zijn voor meer aandacht voor gevaarpredictie en risicogedrag van de leerling in het opleidings- en examentraject, meer begeleid en geleidelijk rijervaring opdoen en meerdere examenmomenten.

Proeftuinen

Concreet zijn al deze plannen voor maatregelen nog niet, er is meer voorbereiding nodig. Daarom worden proeftuinen voor de praktijktoetsing van een vernieuwd opleidings-, ervarings- en examentraject opgezet. Ook wordt in overleg met diverse stakeholders bekeken hoe de aanpak verder moet worden doorontwikkeld.

 

Bron: RijschoolPro.