Vraag naar faalangst-examen vorig jaar ruim verdubbeld

20
feb
2014
Geplaatst door: Arnold  /   Categorie: CBR

Het aantal afgenomen faalangst-examens voor het rijbewijs B is vorig jaar 57 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar werd het aangepaste examen bijna 17.000 keer afgelegd. Het aantal faalangst-kandidaten dat het examen met goed resultaat afrondde, steeg daarnaast van 6.655 in 2012 tot 10.405. Dit blijkt uit cijfers van het CBR. “De resultaten mogen er zijn: 61,6 procent slaagde tegenover 48,8 procent van de reguliere B-kandidaten”, aldus het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen. 

In 2013 was in 4.200 gevallen de eerste aanvraag meteen een faalangst-examen. Een jaar eerder ging het nog om ruim 2.800 praktijktoetsen. Alle andere kandidaten hebben eerst een regulier B-examen uitgeprobeerd. Het percentage faalangst-leerlingen dat het eerste examen meteen met een voldoende afsloot nam overigens af van 58,9 tot 55,7 procent in 2013. Bij gewone B-examens bedroeg die daling 2 procent.

Examen

Het faalangst-examen is sinds juni 2010 een mogelijkheid voor het behalen van het B-rijbewijs. Het examen werd ontwikkeld om de kandidaten met angst om te falen al bij het eerste examen een op hen toegesneden examen af te kunnen laten leggen. “Naar schatting gaat het om 10 tot 15 procent van het totaal”, aldus het CBR. Voorheen konden kandidaten pas na vier keer zakken terecht voor een nader onderzoek.

Volgens het CBR zit de crux bij het faalangst-examen in het onderkennen van de angst. “In eerste instantie door de kandidaat die het examen aanvraagt. Daarna door de examinator die de faalangst erkent en de kandidaat de ruimte biedt om vanuit eigen kracht te presteren.” De basis hiervoor moet de examinator in het 18 minuten durende ontvangstgesprek leggen, zo wordt gesteld.

Normering

“De cijfers tonen wel aan dat het faalangst-examen duidelijk in een behoefte voorziet. Opvallend is wel dat tweederde van de examenleerlingen met faalangst vrouw blijkt te zijn en niet ouder is dan 21 jaar”, aldus het CBR.

Het CBR benadrukt dat het examen in de principe niet anders is dan het reguliere B-examen. “Er geldt ook geen andere normering.” Wel heeft het aangepaste examen meer faciliteiten, zo wordt bevestigd. “Met 80 minuten is er meer tijd beschikbaar dan normaal. Ook kan de kandidaat tussendoor een time-out aanvragen als de spanning te veel oploopt.” De kosten van het examen voor kandidaten met faalangst liggen hoger dan een regulier examen. Dit door de lange duur van het examen.

 

Bron: verkeerspro.